Nehemia: bidder – bouwer – leider


Wie is Nehemia, de biddende en bouwende leider, die in enorm complexe omstandigheden zo authentiek en natuurlijk leiding gaf? En wat doet hij in Jeruzalem? In dit boek volgen we Nehemia op de voet. En ook al functioneerde hij in een totaal andere context dan ik als leider in de kerk, in de school, in een zorgorganisatie of bedrijf: we kunnen veel leren van Nehemia. Als mens, als christen. Maar zeker ook als leider!


Luisterend – van vers tot vers – volgen we Nehemia. En al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. In de hectiek van alledag is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te worden. Juist ook als leider. Om scherp te zijn, moet je opgescherpt worden. Om nieuwe impulsen te kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om vrucht te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit de Bron. De Levensbron Zelf, Die Zich openbaart in de Bijbel. Ook in het Bijbelboek Nehemia.


Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven. In zowel een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als ook daarbuiten. In 43 hoofdstukken wordt steeds een gedeelte van het Bijbelboek behandeld in chronologische volgorde. In het boek wordt regelmatig verwezen naar een persoonlijk manifest waarin de lezer zijn reflecties, feedback en inzichten kan noteren. Het persoonlijk manifest is achterin het boek te vinden.

Jozua: dapper – dienstbaar – doortastend


Wie is Jozua, de opvolger van Mozes, die het volk Israël het beloofde land in leidt? Wie is deze verkenner, adjudant van Mozes, legeraanvoerder en – op latere leeftijd – leider van het volk van Israël? Wat komen we over zijn persoon(lijkheid) en zijn kwaliteiten te weten? En hoe gaat hij te werk bij de intocht en verovering van Kanaän? En vooral: hoe laat Jozua zich als leider leiden?


Het zijn enkele van de vele vragen die in dit boek aan de orde komen. En ook al functioneerde Jozua in een totaal andere context dan ik als leider in de kerk, in de school, in een zorgorganisatie of het bedrijf: we kunnen veel leren van deze bescheiden leider, die door God, door Mozes en door het volk werd opgeroepen moedig en sterk te zijn. Als mens, als christen. Maar zeker ook als leider!


Luisterend – van vers tot vers – volgen we Jozua. En al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping. In de hectiek van alledag is het van groot belang gevoed, geïnspireerd te worden. Juist ook als leider. Om scherp te zijn, moet je opgescherpt worden. Om nieuwe impulsen te kunnen geven, heb je zelf impulsen nodig. Om vrucht te hebben op je werk als leider is het nodig te putten uit de Bron. De Levensbron Zelf, Die Zich openbaart in de Bijbel. En ook in het Bijbelboek Jozua.


Dit boek is geschreven voor leiders die als christen leiding (willen) geven. In zowel een christelijke organisatie of kerkelijke gemeente als ook daarbuiten. In dit boek wordt in ieder hoofdstuk steeds een gedeelte van het Bijbelboek behandeld in chronologische volgorde.


Publicaties