Over Turn-around;

leiderschap gevraagd!


Wie zijn we?

Dick heeft na zijn PABO-opleiding en lerarenopleiding Godsdienst gewerkt in het primair en voortgezet onderwijs. Hij stond voor de klas en werd leidinggevende. Aan de Universiteit Utrecht studeerde hij Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen en volgende hij de master ‘Strategisch management in de non-profit sector’. Hij studeerde af op een masterthesis over schoolplanontwikkeling in het primair onderwijs, met veel aandacht voor collectieve ambitie. Dick was managementadviseur en leidinggevende bij Driestar Managementadvies, voordat hij samen met Alex de Bruijn het organisatieadviesbureau Both & De Bruijn; leiderschap ontwikkelen oprichtte. Dick schreef een aantal boeken over leiderschap, soms alleen, soms met collega’s. Momenteel doet hij een promotieonderzoek aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, gericht op leiderschap in de kerkelijke context.


Waar staan we voor?

In ons werk denken en werken we vanuit het primaire proces en de mensen die daar een belangrijke rol in spelen. Bij alles wat we doen vragen we ons af wat de leerlingen, de zorgvragers, de burgers, de klanten beter worden van ons handelen. Juist in situaties waarin er een vacuüm ontstaat in de leiding van een organisatie of bepaalde ondersteuning nodig is voor de leiding, is leiderschap vereist. We richten ons hierbij niet alleen op de structuur van de organisatie, maar hebben vooral oog voor de cultuur van de organisatie. Anders gezegd: we richten ons vooral op mensen en manieren in plaats van op zaken en papieren!