Publicaties - recensies


Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie - Mathieu Weggeman

Prof. Mathieu Weggeman gaf zijn boek de pakkende titel 'Leidinggeven aan professionals: niet doen!' mee. Met de titel wil de auteur niet aangeven dat de leidinggevende niets hoeft te doen. integendeel. 'Dat is iets heel anders dan niets doen', schrijft hij. 'Omdat hij helder waarneemt, doet de wijze leider wat gedaan moet worden en meer niet. Veel en druk management is een teken van onzekerheid en van verdoving. Doen, zonder wakker te zijn, leidt tot niet veel meer dan chaos en slogans'. Lees hier de recensie. 


Een nieuwe schoolstrijd! - Thijs Jansen, Gerrit de Jong en Ab Klink (red.)

Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA heeft een speciale editie uitgebracht in de serie 'Christen Democratische Verkenningen'. In het 'Ter Introductie' wordt door de redactieleden Ab Klink, Thijs Jansen en Gerrit de Jong enerzijds het grote goed dat door de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs geboden wordt benoemd en anderzijds de vinger gelegd bij de zorgen die groter lijken te worden. Met name waar het de kwaliteit van het onderwijs betreft. Een hoogst actueel onderwerp. Betreft het hier een nostalgische verlangens naar de tijd van vroeger toen leerlingen het geleerde na enige dagen konden reproduceren? Of is het gesignaleerde het topje van de ijsberg? Lees hier de recensie.

 

De vijfde discipline - De kunst en praktijk van de lerende organisatie - Peter Senge

Heeft uw organisatie leerstoornissen? Bekommeren de mensen in uw organisatie zich alleen om hun eigen positie? Voelen ze zich weinig verantwoordelijk voor de resultaten? Denken de mensen in uw organisatie in termen van korte-termijn gebeurtenissen? Peter Senge stelt u gerust: 'Deze leerstoornissen zijn niet van vandaag'.

Een standaardwerk in de managementliteratuur van de afgelopen decennia. Voor een uitgebreide recensie van dit boek: klik hier

 


Tien noties bij leiderschap. Een zoektocht naar de betekenis van moreel leiderschap - Dick den Bakker

Wat hebben de Tien Geboden leidinggevenden te zeggen? De zoektocht naar het antwoord op deze vraag is de rode draad door het recent verschenen boek ‘Tien noties bij leiderschap’, geschreven door Dick den Bakker, werkzaam als manager bestuurlijke vernieuwing, kwaliteitszorg en identiteit bij de Besturenraad te Voorburg. 

Voor mijn recensie van dit boek: klik hier.


 

Op strategie safari - uw complete gids door de jungle van strategisch management - Henri Mintberg 

'Strategie kan verschrikkelijk saai zijn', vinden Mintzberg, Ahlstrand en Lampel. Zeker als consultants, academici en strategische planners ermee aan de slag gaan. 'Ze zijn allemaal zo dodelijk serieus! Als dat ons betere strategieen zou opleveren was er niets aan de hand, maar het tegendeel is vaak het geval - de strategieen zijn standaard, weinig specifiek en inspireren niet. Strategie moet niet alleen positioneren, maar ook inspireren. Een strategie die niet inspireert is dus eigenlijk helemaal geen strategie'. Aan het woord zijn Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand en Joseph Lampel in hun boek. Lees hier meer.  

 

Jongleren met loyaliteiten - het veelzijdige krachtenveld van de middenmanager - Annemarie Mars

Wat is de overeenkomst tussen  een opleidingsmanager van een hogeschool, een office leader van een  organisatieadviesbureau, een teamleider op een basisschool, een  adjunct-directeur op een school voor voortgezet onderwijs, een rayonmanager van  een uitzendbureau en een stafmanager van een woningbouwcorporatie? ‘Ze zijn  allemaal’, zo geeft Annemarie Mars aan, ‘manager in het midden. Ze opereren  tussen twee lagen, ofwel als eerstelijns manager direct “boven” de werkvloer,  of als hogere manager tussen twee managementlagen. En dus nemen ze een centrale  positie in tussen meerdere actoren boven, beneden en naast hen die allemaal aan  hen trekken.’ Lees hier de recensie. 


Gedrang op de gang - 50 jaar voortgezet onderwijs in Nederland - Ellen Brans

Ellen Brans schreef een zeer lezenswaardig boek over de geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Nederland. Het boek kreeg als titel ‘Gedrang op de gang; 50 jaar voortgezet onderwijs in Nederland. Het aardige van dit boek van de NOVA-verslaggever is dat het geen traditioneel geschreven geschiedschrijving van het onderwijs is - zoals bijvoorbeeld Boekholt dit eerder deed - maar een persoonlijk getoonzet verhaal over 50 jaar voortgezet onderwijs. 

Mijn recensie van dit boek bestaat uit twee delen. Een deel - klik hier - gaat met name in op de onderwijskundige kant van dit boek. De tweede recensie zoomt met name in op de leraar in het voortgezet onderwijs. Voor deze recensie: klik hier.

Onder onderwijzers en andere gemengde berichten - Martin Sommer

Sommer raakt gevoelige snaren. Brengt onder woorden waar velen in onderwijsland tegen aan lopen. De idee alsof innovatie een doel op zich is geworden, kennis nauwelijks meer een rol speelt, de leerling zijn eigen leeromgeving creëert, de leerkracht een allrounder moet zijn die meer coacht dan lesgeeft en lesboeken te duur zijn en alleen maar rugklachten veroorzaken. Of dat onderwijs saai zou zijn. Nog een keer een citaat dan. ‘Saai, dat is het ergste wat onderwijsvernieuwers kunnen bedenken. Nieuw leren, dat is niet saai. Leerlingen kunnen immers zelf bepalen wat ze willen leren. Liefst vaardigheden of competenties. Het leven gaat immers zo snel dat de kennis van gisteren vandaag al met de vuilnisman mee kan.’ Lees hier de hele recensie.