Publicaties - interviews


Op deze pagina treft u verschillende interviews aan die ik de afgelopen jaren heb geschreven naar aanleiding van interessante gesprekken met:

 1. Toenmalig minister van OCW Maria van der Hoeven. In het gesprek blikken we terug op vier jaar ministerschap.
 2. Prof. Mathieu Weggeman over Rijnlands organiseren en leidinggeven. 'Collectieve ambitie is harder nodig dan ooit'
 3. Prof. Leon de Caluwe over verandering. 'Veranderen is te veel de hobby van de leidinggevende, de bestuurder of de politicus'. 
 4. Prof. Joseph Kessels over het belang van vrijheid voor ontwikkeling. 'Alles draait om de leraar'.
 5. Oud SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan naar aanleiding van het rapport LeerKracht van Nederland. 
 6. Oud GPV-voorman Gert Schutte over de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs.
 7. Willem de Potter, bestuurder van het Van Lodenstein- en Hoornbeeckcollege, laat zich niet leiden door sombere berichten.
 8. Dr. Patrick van Schie, directeur van de Telderstichting, over de belemmeringen van artikel 23.
 9. Minister Ronald Plasterk, oud-minister van OCW.
 10. Prof. Jan van der Craats gelooft dat het rekenonderwijs over een aantal jaar weer op de rails staat. 
 11. Prof. Ben Vermeulen, lid van de Onderwijsraad, over de maatschappelijke opdracht van de school en de waarde van diversiteit. 
 12. Jacco Gaasbeek, schooldirecteur en coördinator van een inloophuis voor dak- en thuislozen in Amsterdam.
 13. Schoolleider Wim Budgen. We blikken terug op een enerverende onderwijsloopbaan.
 14. In gesprek met prof. Cok Bakker over identiteit. 'Identiteit is vooral met elkaar in gesprek gaan'. 
 15. Prof. Marijk van de Wende, hoogleraar aan de VU. Met haar zoomen we in op het Nederlands onderwijs en de kwaliteit ervan.
 16. Twee godsdienstdocenten - Proos en Polinder - over het godsdienstonderwijs. 'We kunnen onze kinderen niet in, maar wel naar Jezus brengen'. 
 17. Dr. Wim Fieret. Met hem spreken we over zijn onderwijsloopbaan.
 18. Oud Inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie Annette Roeters. Het eerste interview vond plaats in mei 2008, het tweede gesprek in juli 2009. In beide gesprekken bespreken we de uitkomsten van het jaarverslag. 
 19. Onderwijs is mensenwerk. In gesprek met enkele bevlogen onderwijsmensen
 20. Ds. A. Egas, drs. Rens Rottier en mr. drs. J.M. de Vries. Met hen spreken we over de Drie-star: gezin, school en kerk.   
 21. Ds. W. Visscher en Arco Hak over de discussie rondom het 'oude' en 'nieuwe' leren.
 22. Hans van Dael, inspecteur van het onderwijs, over zijn werk.
 23. Jos van der Pluijm en Jan Voorthuyzen. Met hen spreek ik over opbrengstgericht werken in het onderwijs.
 24. Henk Keesenberg over de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.  
 25. Bedrijfsarts Ron Nuijt over onderwijsmensen en problemen met betrekking tot het werk.
 26. Hans Mijnders, schoolleider en kinderboekenschrijver over zijn hobby. 'Je moet de leefwereld van kinderen kennen'.