Onderwijs vraagt leiderschap!

In 2012 presenteerden we met enkele collega's het boek Onderwijs vraagt leiderschap! Na een inspirerend en intensief voortraject - waarin we nauw samen hebben gewerkt met prof. Matthieu Weggeman, auteur van Leidinggeven aan professionals: niet doen - hebben we talloze workshops, presentaties en scholingsmomenten verzorgd. 

Op 27 maart 2012 vond de presentatie plaats van de 1e druk. Het filmfragment hieronder geeft een impressie van de presentatiebijeenkomst. Inmiddels is de derde druk in omloop en heeft het boek zijn weg gevonden in onderwijsland. Ook is het boek op verschillende plekken gerecenseerd. Bijvoorbeeld door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).


In het boek worden acht aspecten van leidinggeven uitgewerkt. Deze acht aspecten uit het repertoire van de leider zijn:

  • Hij ontwikkelt samen met zijn team een collectieve ambitie;
  • Hij inspireert mensen en betrekt ze bij de strategie;
  • Hij communiceert tijdig en eerlijk en is aanwezig;
  • Hij is duidelijk over het resultaat en geeft feedback;
  • Hij treedt assertief op naar mensen die niet goed (meer) zijn in hun vak;
  • Hij fungeert als hitteschild voor de ruis van boven en opzij;
  • Hij heeft een gezaghebbende, maar dienende en bescheiden attitude;
  • Hij stuurt op flow: op vakdeskundigheid en plezier in het werk.
In het boek worden deze aspecten uitgewerkt op drie interactieniveaus: tussen leerling en leraar, tussen leraar en leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Naast een theoretische onderbouwing is het boek praktisch van opzet en bevat het veel concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.


Met behulp van deze acht leiderschapsaspecten doen we een praktische handreiking aan leiders (leraren, leidinggevenden en bestuurders) in het onderwijs om (meer) werk te maken van goed leiderschap op school. In het belang van de mensen om wie het daar allemaal draait: de leerlingen!

Voor meer informatie over het boek, de auteurs en het beschreven gedachtegoed kunt u de speciaal rondom het boek gemaakte website raadplegen.