Nieuw leiderschap: van bezitten naar delen

Tegenwoordig maakt klassiek hiërarchisch leiderschap plaats voor gespreid of gedeeld leiderschap. Top-down organiseren verdwijnt meer en meer naar de achtergrond en bottom-up organiseren is in toenemende mate het nieuwe normaal. Niet wie de baas is mag het zeggen, maar wie het weet.

In het nieuwe boek Nieuw leiderschap - van bezitten naar delen worden deze veranderingen in hun context geplaatst en kritisch bekeken en gelegd naast bijbelse bezinning. De auteurs - Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen - geloven dat christelijk leiderschap goed past bij een beweging van bezitten naar delen.

Nieuw leiderschap - van bezitten naar delen verschijnt op een moment dat leiderschap en organiseren volop in beweging is. Niet slechts de vorm maar de ‘grammatica’ van leiderschap is aan het veranderen! Deze ontwikkeling klakkeloos omarmen of afwijzen is niet aan de orde. Bezinning en reflectie zijn nodig om gefundeerd richting te bepalen. Door de portretten van collega-leidinggevenden wordt de lezer het thema ingetrokken en geconfronteerd met zijn eigen manier van leidinggeven. Het kompas op de cover verwijst naar gefundeerd koers kiezen nu het nog kan.

De auteurs: "In ons boek schetsen we eerst de veranderende maatschappelijke context aan de hand van een aantal herkenbare voorbeelden. Dan plaatsen we deze veranderingen in historisch perspectief en openen we een venster op de toekomst. Vervolgens proberen we de organisatie, de medewerker en de leidinggevende van toen en nu beter te begrijpen. We kijken naar de invloed die de ontwikkelingen in de afgelopen honderd jaar hebben (gehad) op het samenwerken binnen en leidinggeven aan organisaties. Daarna brengen we de veranderingen in relatie met Bijbelse noties."

Het laatste hoofdstuk bevat handreikingen voor bezinning en reflectie in de vorm van zogenoemde spiegels. Bij iedere spiegel is een portret opgenomen van een leidinggevende uit de praktijk: Steef de Bruijn (hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad), Jaap van Dam (voorzitter CvB Ichthus College Veenendaal), Peter Dirksen (schoolleider Rehobothschool Geldermalsen), Remco Lommers (directeur zorg bij RST zorgverleners), Bram ter Harmsel (directeur onderwijs Gomarus Scholengemeenschap), Jan Lock (RvB Woord & Daad), Allie Pol (manager zorg bij Siloah), Bram Quaak (directeur-eigenaar van Quadraat Projectmanagement) en Peter Schalk (RvB RMU en fractievoorzitter SGP 1e kamer).

 

Nieuw leiderschap | Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen | paperback, 160 blz. | ISBN 9789491844768 | Uitgeverij Groen, 2017 | € 12,50