Gecertificeerde leiderschapstrainingen


Turn around! biedt verschillende leiderschapstrainingen aan. Dit zijn incompany-trainingen die binnen een samenwerkende groep scholen en schoolleiders worden aangeboden. De leergangen zijn geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO. Turn around! heeft aanbod ontwikkeld op twee professionaliseringsthema's, zoals door het Schoolleidersregister PO voorgeschreven:

  • Thema 2 - Regie en strategie
  • Thema 4: In relatie tot de omgeving

De leergangen kennen een identieke opbouw en werkwijze. Deze is uitvoerig beschreven in de bij elke module behorende omschrijving, zoals beschreven in de moduleboeken. Deze zijn desgewenst te verkrijgen. 

Inhoud

De inhoud van elke module sluit naadloos aan bij de (inhoudelijke) voorwaarden die het Schoolleidersregister stelt. Zie hiervoor www.schoolleidersregisterpo.nl.

Lengte van de module

Elke module bestaat uit acht dagdelen contacttijd, bestaande uit een startbijeenkomst, masterclasses, momenten van toepassing en verwerking, leergemeenschapbijeenkomsten en een afsluitende brugbijeenkomst. 

Doelgroep

Schoolleiders in het primair onderwijs die geregistreerd zijn bij het Schoolleidersregister PO. 

Aanvangsniveau

De deelnemende schoolleiders hebben een schoolleidersopleiding of master afgerond. 

Vrijstellingen

Vanwege het feit dat het hier geaccrediteerd aanbod betreft, worden er geen vrijstellingen gegeven.

Studiebelasting

Elke module staat voor ongeveer 140 uur studiebelasting, bestaande uit de genoemde contactmomenten, de voorbereiding hierop en het nawerk, bestudering van de voorgeschreven literatuur, opdrachten, etc. 

Studiepunten

Elke module staat voor 5 EC.


De commissie Certificering heeft de ingediende modulen opgenomen in haar geaccrediteerde aanbod op de www.schoolleidersregisterpo.nl.

We zijn graag bereid u meer te vertellen over ons aanbod aan de hand van de studiegidsen per module.