Interim- en schaduwmanagement


In bepaalde gevallen is het voor een organisatie nodig of wenselijk een tijdelijke leidinggevende aan te stellen. Bij Turn around passen we niet slechts op de winkel, maar is een interim-opdracht pas succesvol als we in staat waren te werken in lijn met het gedachtegoed zoals beschreven in Onderwijs vraagt leiderschap!  

Juist in situaties waarin er een vacuüm ontstaat in de leiding van een organisatie, is leiderschap vereist. En staan we als leidinggevende a.i. voor de opdracht in relatief korte tijd niet alleen de structuur van de organisatie maar vooral de cultuur van de organisatie te doorgronden, te beproeven en waar nodig te beïnvloeden. 

Dick heeft zowel ervaring opgedaan met interim-opdrachten in het primair en voortgezet onderwijs.