Even voorstellen... 


Dick begon zijn onderwijsloopbaan in het basisonderwijs. Met veel plezier stond hij een aantal jaren voor de groepen 7 en 8 van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Terugkijkend waren dit echt hoogtepunten! Een jaar lang optrekken met een groep jongens en meisjes in ontwikkeling en hen allerlei kennis en vaardigheden bijbrengen waarvan je vurig hoopt dat ze daar hun verdere leven hun voordeel mee kunnen: dat is waar je het voor doet! Ook nu nog, al is de inhoud van het werk anders geworden. 

Het klaslokaal werd meer en meer verwisseld voor de directiekamer. En de interesse voor het fascinerende vak van leidinggeven groeide. Met vallen en opstaan werd geleerd: heel veel in de dagelijkse praktijk, maar zeker ook tijdens een studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hier is ook de fascinatie ontstaan voor een thema wat Dick al jaren zeer interesseert, vooral vanwege de grote relevantie voor organisaties, namelijk de collectieve ambitie binnen organisaties. 


De afgelopen zeven jaar was Dick met veel plezier werkzaam bij Driestar Managementadvies. Enkele jaren gaf hij leiding aan deze managementadviesdienst. Talloze scholen, managementteams en besturen heeft hij in deze periode bezocht en/of mee gewerkt. De ene keer maandenlang als interim-directeur, de andere keer korter door middel van enkele teamtrainingssessies, coachingsbijeenkomsten in actie of een onderzoek naar de werkwijze van de organisatie. Per 1 augustus 2015 is hij werkzaam voor Turn-around, een no-nonsens organisatieadviesbureau in de non-profitsector.


Dick voert sinds vier jaar veel opdrachten uit als expert van School aan Zet, een programma van de PO-Raad ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Binnen dit traject heeft hij ook een tiental zeer zwakke scholen langere tijd intensief begeleid in het verbeteren van de basiskwaliteit. 


Binnen de schoolleidersacademie Penta Nova werkt Dick met name binnen de Master Educational leadership als docent en tutor.


Naast zijn hoofdwerkzaamheden heeft Dick zich de afgelopen twaalf jaar actief beziggehouden met het onderwijsmaandblad DRS-Magazine, waarvan de afgelopen acht jaar als hoofdredacteur. Dit onderwijsmaandblad voor leidinggevenden, bestuurders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs verschijnt maandelijks in een oplage van zo'n 4000 exemplaren en wil informerend, opiniërend en actueel zijn. 


Aan het werk voor DRS-Magazine kwam medio april 2014 een einde toen hij gekozen werd als raadslid van de gemeente Veenendaal. In deze boeiende gemeente behartigt hij binnen de fractie de portefeuilles ruimtelijke ordening, onderwijs en enkele grote projecten zoals de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Momenteel is hij fractievoorzitter van de vijf leden tellende SGP-fractie.