Coaching en begeleiding 


Het meest dankbare deel van mijn werk is het begeleiden en ondersteunen van schoolleiders en bestuurders. Wat is het mooi als (beginnende) leidinggevende uit hun bestaande paradigma's en overtuigingen stappen en eens anders leren kijken naar hun organisatie, hun mensen en zichzelf. We hanteren hierbij de methodiek van het coachen-in-actie. Dat wil zeggen dat we de leidinggevende begeleiden en coachen binnen een reële setting, zoals bijvoorbeeld een (moeilijke) vergadering of een (spannend) gesprek. De conclusie na een traject is praktisch altijd: er is leiderschap nodig. 


Lees de referentie van Erik van Rees, schoolleider van Het Visnet uit Grafhorst, waar we reeds enkele jaren werkzaam mogen zijn:

'Ik heb Dick leren kennen als een deskundig adviseur en coach. Dick heeft mij geholpen thema’s te ontdekken in mijn leiderschap waaraan ik met behulp van zijn coaching heb gewerkt. Dick combineert actuele kennis aan de praktijk. Woorden die bij me opkomen als ik terug denk aan onze samenwerking: enthousiasme, betrokkenheid, openheid en kwaliteit.'


Op de Groen van Prinstererschool in Kampen hebben we in nauwe samenwerking met de schoolleiding en het bestuur rond de zomervakantie 2015 gezocht naar mogelijkheden om de organisatie nog beter te te laten functioneren. Niet als doel op zich, maar ten dienste van het primaire proces: dat wat in de klas iedere dag plaatsvindt. Lees de terugblik hierop van Henrie Dokter, schoolleider van de school:

'Binnen onze school waren als gevolg van een directiewisseling de hiërarchische en functionele verantwoordelijkheden niet meer voor iedereen duidelijk. Hierdoor liepen een aantal zaken en verantwoordelijkheden niet goed en/of werden zaken te laat uitgevoerd. We hebben Dick Both ingeschakeld om de knelpunten en onze organisatie goed in beeld te brengen. Dick heeft op een bijzonder professionele en prettige manier gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en verantwoordelijken. Hiermee heeft Dick in beeld gebracht welke lijnen er liepen, welke verantwoordelijkheden er waren, maar ook hoe deze binnen ons managementteam waren belegd. Er bleken naast onduidelijkheden diverse zaken te zijn die niet optimaal functioneerden door onduidelijkheid en/of "onterechte" wederzijdse verwachtingen. Door onze school in beeld te brengen aan de hand van gesprekken, functiebeschrijvingen en procedurebeschrijvingen ontstond een duidelijk beeld van niet optimaal functionerende verantwoordelijkheden en werkwijzen en daaraan gekoppeld waar wijzigingen moesten plaatsvinden. Dick heeft een advies uitgebracht voor de door te voeren wijzigingen en de nieuw te maken afspraken. Dit advies hebben we overgenomen. Het heeft ons enorm geholpen om van onze school weer een geoliede machine te maken!'